SQL Server Veri Tipleri

SQL Server üzerinde, veri tabanı oluştururken kullanabileceğiniz çeşitli veri türleri bulunmaktadır. İlgili sütunda saklanacak veriye göre bu veri tiplerinden birini seçmeniz gerekmektedir. Aşağıda SQL Server üzerinde kullanabileceğiniz veri tipleri gösterilmektedir.


Metinsel Veri Tipleri

char(n)
ASCII türünden ve sabit boyutta veri saklar. En fazla 8000 karakter tutabilir. (n) alabileceği en fazla karakter sayısını belirler.

nchar(n)
Unicode türünden ve sabit boyutta veri saklar. En fazla 4000 karakter veri tutabilir.

varchar(n)
ASCII türünden ve değişken uzunlukta veri saklar. En fazla 8000 karakter tutulabilir.

nvarchar(n)
Unicode türünden ve değişken uzunlukta veri saklar. En fazla 4000 karakter veri tutulabilir.

varchar(MAX)
Varchar veri tipi ile aynı özelliklere sahiptir ve 2GB’a kadar veri tutabilir.

nvarchar(MAX)
Nvarchar veri tipi ile aynı özelliklere sahiptir ve 2GB’a kadar veri tutabilir.

text
ASCII türünden metin saklamak için kullanılır. 2GB’a kadar veri tutabilir.

ntext
Unicode türünden metin saklamak için kullanılır. 2GB’a kadar sınırı vardır.


Sayısal Veri Tipleri

int
4 bayt yer kaplar. -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasındaki tamsayı değerlerini tutar.

bigint
8 bayt yer kaplar. 9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasındaki tamsayı değerlerini tutar.

smallint
2 bayt yer kaplar. -32.768 ile 32.767 arasındaki tamsayı değerlerini tutar.

tinyint
1 bayt yer kaplar. 0 ile 255 arasındaki tamsayı değerlerini tutar.

float(n)
Boyutu ve doğruluğu (ondalık kısım duyarlılığı) aldığı parametreye göre değişen kayan noktalı sayılar için kullanılır. 1 ile 53 arasında değer alabilir.

real
4 bayt yer kaplar. Float ile aynı özelliklere sahiptir.  3.40E+38 ile -1.18E-38, 0 ve 1.18E-38 ile 3.40E+38 arası ondalık sayıları tutar.

money
8 bayt yer kaplar. -922.337.203.685.477,5808 ile 922.337.203.685.477,5807 arası ondalık sayıları tutar. Virgülden sonra 4 basamak alır.


Tarihsel Veri Tipleri

datetime
01.01.1753 ile 31.12.9999 arasındaki tarih ve zaman bilgisini tutar.

smalldatetime
01.01.1900 ile 06.06.2079 arasındaki tarih ve zaman bilgisini tutar.

date
01.01.0001 ile 31.12.9999 arasındaki tarih bilgisini tutar.

time
00:00:00.0000000 ile 23:59:59.9999999 arasındaki zaman bilgisini tutar.

Diğer Veri Tipleri

bit
1 bayt yer kaplar. Boolean değerler tutmak için kullanılan veri tipidir. Sadece 1 veya 0 değerini alabilir. 1 true 0 false değerini temsil eder.

image
Resim dosyalarının veri tabanında tutulması için kullanılan veri tipidir. 2 GB’a kadar resim dosyası tutabilmektedir.

xml
XML dosyalarını ve XML kodlarını saklayabilen veri tipidir. 2 GB’a kadar veri taşıyabilir.

binary(n)
Sabit uzunluktaki binary veriyi tutmak için kullanılır. Azami uzunluğu 8000 bayt’tır. Varsayılan uzunluğu 1 bayt’tır.

varbinary(n)
Değişken uzunlukta binary veriyi tutmak için kullanılır. Azami uzunluğu 8000 bayt’tır. Varsayılan uzunluğu 1 bayt’tır.

varbinary(MAX)
Azami 2 GB binary veriyi tutabilen veri tipidir.


Kaynaklar
-Açık Akademi
– http://www.emrahyumuk.com/sql-server-2008-veri-tipleri/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.