JavaScript Kod Yazma Standartları 1

JavaScript ile yazılım geliştirirken, bir süre sonra kodlar oldukça karmaşık hale gelebiliyor. JavaScript’in kendi içerisinde kurallarının olmaması bunun başlıca nedenlerinden biri. Bu makalede yazılım dünyasında genel kabul gören JavaScript kod standartları anlatılmaktadır.