JavaScript Kod Yazma Standartları 1

JavaScript ile yazılım geliştirirken, bir süre sonra kodlar oldukça karmaşık hale gelebiliyor. JavaScript’in kendi içerisinde kurallarının olmaması bunun başlıca nedenlerinden biri. Bu makalede yazılım dünyasında genel kabul gören JavaScript kod standartları anlatılmaktadır.

Matematikte temel semboller ve anlamları

Matematiğe başlarken bilinmesi gereken temel semboller bulunmaktadır. Temel işlemler yapılırken bu semboller kullanılmaktadır. Problemleri hızlı bir şekilde çözmek için bu sembollerin iyi bilinmesi gerekmektedir.