JavaScript Kod Yazma Standartları 1

JavaScript ile yazılım geliştirirken, bir süre sonra kodlar oldukça karmaşık hale gelebiliyor. JavaScript’in kendi içerisinde kurallarının olmaması bunun başlıca nedenlerinden biri. Bu makalede yazılım dünyasında genel kabul gören JavaScript kod standartları anlatılmaktadır.

JavaScript İle Seçili CheckBox’ların Değerlerini Almak

Bir web sayfasında kimi zaman kullanıcılara birden fazla seçenek sunabilirsiniz. Bunun için checkbox ya da seçim kutularını kullanabilirsiniz. Bu seçim kutularından hangilerinin seçildiğini javascript ile tespit edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda gösterilmektedir.