C# Operatörler 1

Operatörler önceden tanımlanmış birtakım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakterler topluluğudur. Programlama dillerinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan ancak programın işleyişine katkıda bulunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Örneğin a+b ifadesinde + işareti bir operatördür. Operatörlerin etki ettikleri sabit ya da değişkenlere ise operand denir. Örneğin a+b ifadesinde a … [Read more…]

C# Veri Türleri

C# dilinde önceden tanımlanmış veri tipleri, değer tipleri ve referans tipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Değişkenler bellekte tutulan verilerdir ve değişkenler tanımlanırken ihtiyaç duyulan veri türlerine göre tanımlanmaktadır. C# programlama dilinde kullanılan veri türleri aşağıdaki gibidir.