C# Veri Türleri

C# dilinde önceden tanımlanmış veri tipleri, değer tipleri ve referans tipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Değişkenler bellekte tutulan verilerdir ve değişkenler tanımlanırken ihtiyaç duyulan veri türlerine göre tanımlanmaktadır.

C# programlama dilinde kullanılan veri türleri aşağıdaki gibidir.

byte
8 bitlik verileri hafızada tutmak için kullanılır. 0 ile 255 arasındaki rakamlar atanabilir. İşaretsiz (unsigned) veri türüdür. Yani sadece pozitif sayıları tutar.

sbyte
byte gibi 8 bitlik verileri hafızada tutmak için kullanılır. byte’dan farklı olarak -128 ile 127 arasındaki değerler hafızada tutulabilir.

short
16 bitlik (2 byte) işaretli tamsayı veri türüdür. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayılar için kullanılır.

ushort
16 bitlik işaretsiz tamsayı veri türüdür. 0 ile 65,535 arasındaki değerler tutulabilir.

int
En çok kullanılan veri türlerinden biridir. int, 32 bitlik işaretli tamsayı türüdür. int ile -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki sayısal değerler tutulabilir.

uint
32 bitlik (4 byte) işaretsiz tamsayı veri türüdür. 0 ile 4,294,967,295 arasındaki değerleri tutulabilir.

long
64 bitlik (8 byte) işaretli tamsayı veri türüdür. long ile -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki sayısal değerler tutulabilir.

ulong
64 bitlik (8 byte) işaretsiz tamsayı veri türüdür. ulong üzerinde 0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasındaki değerler tutulabilir.

 

float
32 bitlik (4 byte) gerçek sayı veri türüdür. float ile +/- 1.5 * 10^-45 ile +/- 3.4 * 10^38 arasındaki değerler tutulur.

double
64 bitlik (8 byte) gerçek sayı veri türüdür. double üzerinde +/-5.0 * 10^-324 ile +/-1.7 * 10^308 arasındaki değerler tutulabilir.

decimal
128 bitlik (16 byte) gerçek sayı veri türüdür. decimal değişkenlerin alabileceği değer 1.0 * 10^-28 ile 7.9 * 10^28 arasındadır. Aşağıdaki gibi sonuna m konulmadığı takdirde hata oluşacaktır. Çünkü noktalı sayılar varsayılan olarak double türünde değerlendirilir.

bool
true ya da false yani doğru ya da yanlış şeklindeki değerleri saklamak için kullanılır.

bool a = true;
bool b = false;

char
16 bit uzunluğunda evrensel karakter kod olan Unicode standartlarındaki karakterleri temsil etmek için kullanılır. Her karakterin bir unicode karşılığı bulunmaktadır. Char türünde bir değişken tanımlanırken tek tırnak arasına yazılır. Çift tırnak arasına yazılan değerler string olarak algılanacaktır ve hata oluşacaktır.

string
Genel olarak metin değerleri tutmak için kullanılır. Rakamlar ve özel karakterler de tutulabilir. Rakam tutulursa matematiksel işlemler için dönüştürme işlemi gerekecektir.

object
C#’ta bütün veri türlerinin gizli olarak türediği veri türüdür. Her nesne bir object olduğu için bütün değerler ve nesneler object türünden bir değişkene atanabilir.

Kaynaklar

– Her Yönüyle C# (Sefer Algan)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.